logo

toptop
Czwartek, 21 styczeń 2021     english
top
ZUTE Radom
  O firmie
ZUTE: o nas
  Usługi
  Kontakt
  Dokonania


pct


      |

Zakład Usług Technicznych Energetyki Radom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ZUTE Radom Sp. z o.o.) powstał we wrześniu 2005 roku po likwidacji przedsiębiorstwa państwowego o tej samej nazwie.

Firma prowadzi działalność na terenie całego kraju. Świadczy usługi dla energetyki zawodowej i przemysłowej.

  • ZUTE Sp. z o.o. wykonuje usługi remontowe, montażowe i diagnostyczne urządzeń elektroenergetycznych.

  • Firma posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2001 nadany przez międzynarodową firmę certyfikującą Det Norske Veritas.

Zakres certyfikacji obejmuje:

    • pomiary, remonty i badania urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,

    • budowę linii kablowych,

    • konserwację i obsługę techniczną obiektów.

 

ZUTE Radom Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną przez 16 udziałowców w dniu 02 września 2005 roku. Udziałowcami są pracownicy ze zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego. Naszym kapitałem jest też doświadczenie wyniesione z wieloletniej pracy w likwidowanej firmie.

Nasze korzenie sięgają roku 1980, kiedy zostało utworzone przedsiębiorstwo państwowe dla świadczenia usług na rzecz Wschodniego Okręgu Energetycznego.

Po jego likwidacji zachowaliśmy nazwę, adres, numery telefonów. Wykupiliśmy od likwidatora przedsiębiorstwa mienie ruchome, w tym wyposażenie pomiarowe i remontowe.

Posiadamy aparaturę pomiarową do pełnej diagnostyki transformatorów: trafotest do pomiarów diagnostycznych transformatorów, miernik RVM (do pomiaru zawilgocenia izolacji olejowo-papierowej transformatorów).

Na naszym wyposażeniu mamy zestaw do obróbki oleju transformatorowego o wydajności 3t/godz, z dorexem, oraz zbiorniki na olej 50, 20 i 10 t.

Posiadamy agregat do suszenia izolacji transformatora podczas jego pracy (agregatVS-05).

Dysponujemy w pełni wyposażonym laboratorium do badania olejów elektroizolacyjnych, w tym chromatograf gazowy do diagnostyki DGA.

Posiadamy laboratorium wysokich napięć do badania sprzętu ochronnego i ochron osobistych.

Spółka dzierżawi grunt na terenie Elektrowni Kozienice, na którym posadowiony jest nasz obiekt, stanowiący zaplecze techniczne robót terenowych.

 

Załogę naszej firmy stanowią w 60% pracownicy inżynieryjno-techniczni, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracach na dużych obiektach przemysłowych na terenie całej Polski.

17% załogi posiada wyższe wykształcenie, a 45% ma wykształcenie średnie techniczne.

Średnia wieku załogi wynosi około 35 lat.

Zatrudniamy wysokiej klasy fachowców, przeszkolonych w kraju i za granicą, posiadających uprawnienia do wykonywania wysokospecjalistycznych robót i badań w elektroenergetyce.

Jesteśmy gospodarzami własnej firmy, co przekłada się na szczególną staranność w wykonywaniu prac dla naszych Klientów, dbałość o ich zadowolenie i obustronną satysfakcję.

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosi 25 osób.

ZUTE Radom
dziubinski.pl