logo

toptop
Niedziela, 14 lipiec 2024     english
top
ZUTE Radom
  O firmie
  Usługi
Badanie i diagnostyka transformatorów
Badania olejów transformatorowych
Remonty elektryczne
Badania i remonty wyłączników
Pomiary ochron osobistych
  Kontakt
  Dokonania


pct


      |

Oferujemy Państwu usługi w zakresie badań transformatorów energetycznych i izolacji papierowo-olejowej.

 

 
 
 

 

Stałe obserwowanie pracy transformatora, systematyczne wykonywanie wszystkich wymaganych przepisami badań i pomiarów pozwala w porę wychwycić rozwijające się uszkodzenie i podjąć działania zapobiegające awariom. Korzystając z naszych usług zapewniacie sobie Państwo:

 • bezpieczną pracę urządzeń dzięki wczesnemu wykrywaniu, identyfikacji i lokalizacji uszkodzeń,

 • uniknięcie awarii poprzez odpowiednio wczesne wyłączenie obiektów z ruchu.

Oceniamy stan zawilgocenia izolacji papierowo olejowej transformatorów metodą pomiaru napięcia powrotnego- RVM. Wykorzystujemy aparaturę szwajcarskiej firmy TETTEX Instruments oraz autorski program tej firmy do analizy wyników. Badania RVM oraz badania chromatograficzne oleju są na całym świecie podstawowym narzędziem diagnostycznym transformatorów.

Wykonujemy:

 • pomiary transformatorów:

  • pomontażowe,

  • eksploatacyjne w tym: okresowe, poawaryjne, diagnostycznei specjalne,

  • poremontowe,

 • oceny stanu technicznego transformatorów w eksploatacji,

 • badania chromatograficzne olejów,

 • diagnostykę uszkodzeń wewnętrznych transformatora na podstawie analizy chromatograficznej, która umożliwia:

  • wykrywanie i identyfikację uszkodzeń,

  • obserwację rozwoju uszkodzeń w czasie,

 • diagnostykę umożliwiającą lokalizację uszkodzeń w tym:

  • badania termowizyjne,

  • badanie SFRA

 • badania i ocenę stopnia zawilgocenia oraz zestarzenia izolacji,

 • diagnostykę podobciążeniowych przełączników zaczepów łącznie z diagnostyką klatki wybierakowej,

 • badania i pomiary oleju transformatorowego w tym:

  • badania fizyko-chemiczne olejów nowych,

  • badania olejów w trakcie eksploatacji,

  • ocenę przydatności oleju do dalszej eksploatacji lub regeneracji,

  • analizy olejów na obecność związków PCB

  • badanie olejów na obecność związków furanowych

 • opracowywanie technologii uzdatniania izolacji papierowo-olejowej.Oferujemy:

 • wysoki standard badań,

 • wiarygodność wyników,

 • szybkość realizacji zleceń,

 • możliwość negocjacji cen,

 • dogodne warunki płatności.ZUTE Radom
dziubinski.pl